Brak tytułu

Pracownicy

kwalifikowani pracownicy ochrony

!

Ustawa o ochronie osób i mienia nakłada obowiązek szkolenia doskonalącego (co 5 lat).

Jego brak skutkuje skreśleniem z listy Komendanta Wojewódzkiego Policji z listy pracowników ochrony fizycznej. ZKS Gwardia przeprowadzi kurs doskonalący w dniach 2-4.10.2020. Kontakt – tel. 605 341 236.