menu

OCHRONY-DETEKTYWA-PROWADZACY-STRZELANIA


Istnieje bardzo duże rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z branży ochroniarskiej co bezpośrednio ułatwi pracownikom utrzymać zatrudnienie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Nowy zawód pozwala wykonywać pracę w formach elastycznych np. na niepełny etat, zarówno w nocy jaki i w ciągu dnia.

WYBIERZ KURS:
NAZWA KURSU ROZPOCZĘCIE KOSZT
15 stycznia 2022
2000 zł
po zebraniu się grupy.
400 zł

PROWADZĄCY STRZELANIA

po zebraniu się grupy 250 zł

DETEKTYWA

po zebraniu się grupy
800 zł

PRAWO JAZDY kat.B


1300 zł


Ośrodek Szkoleniowy ZIELONOGÓRSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "GWARDIA" Zielona Góra jest instytucją szkolącą, posiadającą formę organizacyjno – prawną: stowarzyszenie sportowe - organizacja pożytku publicznego i wolontariatu.


Zapisy przyjmowane są w Zielonogórskim Klubie Sportowym Gwardia,
drogą elektroniczną lub telefonicznie:

kontakt w sprawie szkoleń:
dyr Krystyna, Barbara Milej
kom. 0 605 341 236

tel. 68 324 74 60 lub 68 325 50 57

e-mail: gwardiazg@o2.pl

ZKS „Gwardia” Zielona Góra dysponuje 4 salami wykładowymi mieszczącymi się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze, wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i tablice poglądowe oraz sprzęt audiowizualny. Ośrodek szkolenia dysponuje salami wykładowymi do zajęć z ochrony osób i mienia oraz technicznych środków zabezpieczenia, a także salą gimnastyczną dostosowaną do specyficznych wymagań prowadzenia zajęć samoobrony i technik interwencyjnych. Słuchacze mogą korzystać z księgozbioru, zawierającego pozycje z zakresu ochrony osób i mienia, prawa, kryminologii, kryminalistyki, konwojowania, samoobrony i innych. Prowadzona jest sprzedaż najnowszych opracowań z tego zakresu. W ramach zajęć słuchacze korzystają z nagrań audiowizualnych ułatwiających przyswojenie materiału.

Praktyczna nauka strzelania odbywa się przy użyciu wszelkich rodzajów broni: strzelby gładkolufowej, pistoletu maszynowego i broni krótkiej. Prowadzona jest na atestowanej strzelnicy, spełniającej wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, pod okiem doświadczonego instruktora, przygotowującego również kadrę policyjną, z uprawnieniami państwowymi. praktyczne prowadzi kadra o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zawodowych. Stanowią ją doświadczeni oficerowie policji, prawnicy, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, instruktorzy strzelania z uprawnieniami państwowymi w tym zakresie.