menu

OCHRONY-DETEKTYWA-PROWADZACY-STRZELANIA


Istnieje bardzo duże rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z branży ochroniarskiej co bezpośrednio ułatwi pracownikom utrzymać zatrudnienie do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Nowy zawód pozwala wykonywać pracę w formach elastycznych np. na niepełny etat, zarówno w nocy jaki i w ciągu dnia.

WYBIERZ KURS:
NAZWA KURSU ROZPOCZĘCIE KOSZT
17 września 2022
2200 zł
25-27 marca 2022
450 zł

PROWADZĄCY STRZELANIA

2-3 kwietnia 2022 250 zł

DETEKTYWA

po zebraniu grupy

800 zł

PRAWO JAZDY kat.B


1300 zł


Ośrodek Szkoleniowy ZIELONOGÓRSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "GWARDIA" Zielona Góra jest instytucją szkolącą, posiadającą formę organizacyjno – prawną: stowarzyszenie sportowe - organizacja pożytku publicznego i wolontariatu.


Zapisy przyjmowane są w Zielonogórskim Klubie Sportowym Gwardia,
drogą elektroniczną lub telefonicznie:

kontakt w sprawie szkoleń:
dyr Krystyna, Barbara Milej
kom. 0 605 341 236

tel. 68 324 74 60 lub 68 325 50 57

e-mail: gwardiazg@o2.pl

ZKS „Gwardia” Zielona Góra dysponuje 4 salami wykładowymi mieszczącymi się w budynkach przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze, wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i tablice poglądowe oraz sprzęt audiowizualny. Ośrodek szkolenia dysponuje salami wykładowymi do zajęć z ochrony osób i mienia oraz technicznych środków zabezpieczenia, a także salą gimnastyczną dostosowaną do specyficznych wymagań prowadzenia zajęć samoobrony i technik interwencyjnych. Słuchacze mogą korzystać z księgozbioru, zawierającego pozycje z zakresu ochrony osób i mienia, prawa, kryminologii, kryminalistyki, konwojowania, samoobrony i innych. Prowadzona jest sprzedaż najnowszych opracowań z tego zakresu. W ramach zajęć słuchacze korzystają z nagrań audiowizualnych ułatwiających przyswojenie materiału.

Praktyczna nauka strzelania odbywa się przy użyciu wszelkich rodzajów broni: strzelby gładkolufowej, pistoletu maszynowego i broni krótkiej. Prowadzona jest na atestowanej strzelnicy, spełniającej wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, pod okiem doświadczonego instruktora, przygotowującego również kadrę policyjną, z uprawnieniami państwowymi. praktyczne prowadzi kadra o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zawodowych. Stanowią ją doświadczeni oficerowie policji, prawnicy, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, instruktorzy strzelania z uprawnieniami państwowymi w tym zakresie.