Strzeleckie zajęcia sportowe

Szukamy nowych talentów sportowych!
Projekt „Strzeleckie zajęcia sportowe” jest nowatorskim projektem prowadzonym w tym roku po raz pierwszy przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Jest on dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zadaniu „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”. Cały program ma na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Nasz projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Prowadzimy regularne treningi strzeleckie, dwa razy w tygodniu:
w poniedziałki i środy o 17:00


Zajęcia służą upowszechnianiu aktywności fizycznej, promują zdrowy i aktywny styl życia, służą zdobywaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Jeśli jesteś zainteresowany, przyjdź do nas !