Szkolenie doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony

Ośrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze organizuje cykliczne szkolenia doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z art. 38 b ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z 2015r poz. 1505 oraz 2016 poz. 65).

Przepis ten nakłada obowiązek przedłożenia co 5 lat właściwemu Komendantowi wojewódzkiemu policji – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego, którego zakres i tematyka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

Jaki jest termin najbliższego szkolenia?

Trwa nabór na szkolenie w terminie:
10-12.05.2024

Jaki jest koszt szkolenia?

Całkowity koszt wynosi: 550 zł.

W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Ośrodek Szkoleniowy ZKS Gwardia, realizuje szkolenie doskonalące pracowników ochrony w ciągu 3 dni: w piątek, sobotę i niedzielę.

Jaka jest ilość godzin szkolenia?

Program szkolenia obejmuje szczegółową tematykę zajęć, wynikającą z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 21.01.2016 (poz. 103). Ilość godzin szkolenia wynosi 40 godzin.

Jak się zapisać na szkolenie?

ZGŁOSZENIA przyjmujemy telefonicznie:
  • 605-34-12-36
  • tel. 68-324-74-60
  • lub 68 325-50-57
kurs doszkalający kwalifikowanego pracownika ochrony