Instruktor strzelectwa

Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia” w Zielonej Górze ogłasza nabór na kurs instruktorów sportu w strzelectwie sportowym (210 godzin). Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym.


Cena szkolenia 3000 zł (około – uzależniona od ilości uczestników) – można płacić w 3 ratach. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr 605-341-236.


Uwaga: Dodatkowo w trakcie kursu można uzyskać uprawnienia sędziego, klasy III strzelectwa sportowego oraz prowadzącego strzelanie.
Kurs Instruktora sportu składa się dwóch części:


1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:

a.Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b.Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca.

Z części ogólnej kursu mogą zostać zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport.


2) część specjalistyczna – 130 godzin
Zajęcia specjalistyczne ze strzelectwa sportowego W części specjalistycznej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.