Kurs prowadzącego strzelanie

Jesteśmy organizatorem szkolenia, dla osób chcących uzyskać uprawnienia prowadzącego strzelanie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

kurs prowadzącego strzelanie

Wymagania: (łącznie)

  1. Ukończone 21 lat,
  2. Patent strzelecki,
  3. pozwolenie na broń lub,
  4. dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub,
  5. dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub,
  6. dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika.

Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.


KOSZT: 500 zł (w tym 100 zł na legitymację PZSS)
TERMIN: 29 czerwca 2024
godz. 8.30 sala nr 6
ZAPISY: tel. 68-325-50-57 lub 734-411-369


Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin wewnętrzny.