RODO

W kontekście wymogów RODO, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Klub Sportowy Gwardia, ul. Strzelecka 22, 65-452 Zielona Góra.
  2. Kontakt z Administratorem Danych - gwardiazg@o2.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Klubu i na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat od momentu ostatniego dokumentu księgowego, umowy lub ustania członkowstwa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.