Kurs detektywa

Od 1 stycznia 2014 r. uproszczono proceduję uzyskiwania licencji detektywa. Aby zdobyć uprawnienia należy odbyć szkolenie (co najmniej 50 godz. – bez egzaminu), które zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W. z dnia 16.12.2013 r. obejmuje zagadnienia dotyczące:


  • Ochrony danych osobowych
  • Ochrony informacji niejawnych
  • Praw i obowiązków detektywa
  • Przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

TERMIN KURSU: od 13.01.2024 do 03.02.2024

CENA KURSU: 1000,00 zł.


Prowadzony jest nabór ciągły. Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu 10 osobowej grupy w systemie weekendowym lub wieczorowym.