O NAS

Kierownictwo Klubu:

ŁUKASZ KISIELEWSKI - PREZES KLUBU
JERZY ZARZYCKI - WICEPREZES KLUBU
KRZYSZTOF STEFANIAK - CZŁONEK ZARZADU
KRZYSZTOF JAROSIŃSKI - CZŁONEK ZARZADU


STATUT stowarzyszenia wywieszony jest na tablicy zarzadu w siedzibie klubu.
STATUT stowarzyszenia - (pobierz).

Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia" nalezy do grona najwiekszych stowarzyszen sportowych województwa lubuskiego. Stowarzyszenie funkcjonuje od 1948r. - jako Zrzeszenie Sportowe "Gwardia" (lata 1948-1957), a nastepnie jako Klub Sportowy "Gwardia".

W 1993r. rozszerzono nazwe stowarzyszenia na Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy "Gwardia".  Klub prowadzi od 1948 roku szeroka dzialalnosc sportowo - wychowawcza z mlodymi oraz doroslymi mieszkancami naszego miasta.

Stowarzyszenie od samego poczatku zwiazane bylo z resortem spraw wewnetrznych. Do 1998r. patronat nad klubem sprawowala Komenda Wojewódzka Policji w Zielonej Górze. Po rozwiazaniu województwa zielonogórskiego w 1999r. i przeniesieniu KWP do Gorzowa Wlkp., wspóldzialanie oparto na umowie o uzyczeniu obiektów sportowych do dzialalnosci statutowej klubu, jak równiez na innych formach wspólpracy. Umowa przestala obowiazywac w 2005r. po wygaszeniu zarzadu trwalego dla KWP, nad czescia obiektów przy ul. Strzeleckiej 22.

W 2005r. klub podpisal umowe uzyczenia z Prezydentem Miasta Zielona Góra i rozpoczal starania o skomunalizowane obiekty. Zgodnie z umowa klub ponosi 100% kosztów z tytulu uzytkowania obiektów, jak równiez finansuje realizowane prace modernizacyjne i remonty. Postanowieniem Sadu Rejonowego z dnia 27.07.2007r. zmieniono nazwe stowarzyszenia na Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia".

ZKS "Gwardia" Zielona Góra jest czlonkiem Polskiej Federacji Sportu "Gwardia", polskich zwiazków sportowych oraz stowarzyszen wojewódzkich. W 2004r. klub uzyskal status organizacji pozytku publicznego i wolontariatu.
Stowarzyszeniem kieruje czteroosobowy zarzad wybierany na okres 4 lat, a zadania statutowe realizowane sa w trzech glównych dziedzinach - dzialalnosci sportowej, pozytku publicznego oraz pozyskiwaniu dochodów wlasnych.

Finansowanie dzialalnosci statutowej, oparte jest w duzym stopniu na wdrozonej w latach dziewiecdziesiatych polityce samofinansowania, poprzez rozwój róznorodnych form dzialalnosci dochodowej. W ostatnich latach wplywy z tej dzialalnosci stanowily ponad 50% budzetu klubu, co pozwolilo na utrzymanie wysokiego poziomu organizacyjnego, sportowego oraz przeprowadzenie prac remontowo - modernizacyjnych.

W ramach dzialalnosci gospodarczej, klub realizuje szeroki zakres szkolen pozasportowych, w tym na wykwalifikowanego pracownika ochrony oraz kursy na prawo jazdy Auto Szkola "Gwardia" . Realizowane sa róznorodne szkolenia specjalistyczne dla zielonogórskich firm, miedzy innymi z samoobrony, taktyki techniki interwencji, doskonalenia umiejetnosci strzeleckich czy z zakresu ruchu drogowego.

Zadania w zakresie szkolenia dzieci i mlodziezy, prowadzone sa w 2 sekcjach - strzelectwa sportowego i kick boxingu, a ich realizacje wspomagaja równiez srodki panstwowe oraz miejskie. 30 miejsce zielonogórskiej "Gwardii" w punktacji generalnej na 3070 sklasyfikowanych klubów w kraju oraz II miejsce w województwie lubuskim i I w Zielonej Górze swiadczy o tym, ze przyznawane srodki wykorzystywane sa efektywnie. W zakresie sportu wyczynowego (kwalifikowanego) naszą wizytówką aktualnie jest Sylwia Bogacka - trzykrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Pekinie i Londynie GDZIE ZDOBYŁA SREBRNY MEDAL OLIMPIJSKI oraz  w 2014r. (druzynowo) zlotego i brazowego medalu Mistrzostw Swiata. Reasumujac, ZKS "Gwardia" nalezy do grupy znaczacych stowarzyszen sportowych, o czym swiadcza sukcesy miedzynarodowe oraz ogólnopolskie. Klub wykazuje duze zaangazowanie w celu pozyskiwania zewnetrznych srodków finansowych na utrzymanie poziomu zatrudnienia: kadry szkoleniowej, pracowników obslugi obiektów i administracji, oraz na zadania szkoleniowe i pozytku publicznego.

Dzieki dbalosci o uzyczona baze, obiekty przy ul. Strzeleckiej 22 stanowia wizytówke sportowa Zielonej Góry.

Wypracowany w Zielonej Górze model organizacyjny jest dowodem na to, ze w jednym miejscu i w tym samym czasie moga sie szkolic zawodnicy, dzieci, mlodziez, pracownicy zielonogórskich firm, a obiekty klubu otwarte są dla mieszkanców Zielonej Góry.

PODSTAWY PRAWNE DZIALALNOSCI KLUBU

I. Podstawy fundamentalne:
 1. Art. 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
  " RP zapewnia wolnosc tworzenia i dzialania stowarzyszen, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszen i fundacji "
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  "Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzadnym, trwalym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie okresla swoje cele, programy dzialania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnetrzne dotyczace jego dzialalnosci. Prawo tworzenia stowarzyszen przysluguje obywatelom polskim majacym pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i nie pozbawionych praw publicznych ".
 3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
  Rozdzial 2, art. 6.1.
  Podstawowa jednostka organizacyjna realizujaca cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.
  Art. 4, ust. 1
  Uczestnikami wspólzawodnictwa sportowego moga byc kluby sportowe, zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych lub zawodnicy nie zrzeszeni.
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)


II. Podstawy glówne:
 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestr Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS - 0000075340.
 2. Decyzje Walnego Zebrania Delegatów/Czlonków Klubu.
 3. Statut Klubu oraz Regulaminy Wewnetrzne.
 4. Koncesje i zgody na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - skladowej dzialalnosci statutowej Klubu.
III. Podstawy uzytkowania obiektów ZKS "Gwardia":
Umowa uzyczenia nr 7/08 zawarta w dniu 31 grudnia 2008r. pomiedzy Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Pana Janusza Kubickiego - Prezydenta Miasta, a Zielonogórskim Klubem Sportowym "Gwardia" reprezentowanym przez Pana Jerzego Karweckiego - Prezesa Klubu i Pania Anne Langner - glówna ksiegowa w sprawie uzyczenia obiektów polozonych w Zielonej Górze ul. Strzelecka 22 (nr dzialki 197/4) w okresie 02.01.2009r. - 02.01.2025r.