PRZESUNIĘCIE TERMINU WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW.

Decyzją zarządu, zebranie sprawozdawcze delegatów klubu z 31.03.2020 r., zostało przełożone na inny termin,
o którym powiadomi zarząd klubu.Z poważaniem
Prezes ZKS Gwardia
mgr Jerzy Karwecki