Nowy termin Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.


Zarząd Klubu podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów ZKS „Gwardia” na dzień 27 maja 2020r.    Pierwszy termin – godz. 17.00; drugi termin godz. 17.15.  Nadzór nad realizacją uchwały sprawować będzie Prezes Klubu ZKS Gwardia.
            Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.