NOWE WŁADZE KLUBU

W dniu 29 marca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Gwardii, w trakcie którego wybrano nowe władze.

A. Skład nowego Zarządu ZKS „Gwardia”
  1. Łukasz Kisielewski nowy Prezes Klubu
  2. Jerzy Zarzycki nowy Wiceprezes Klubu
  3. Krzysztof Stefaniak członek Zarządu
  4. Krzysztof Jarosiński członek Zarządu

B. Skład nowej komisji rewizyjnej
  1. Mirosław Jagoda przewodniczący komisji
  2. Tomasz Naruszewicz członek komisji
  3. Siergiey Golub członek komisji

Delegaci walnego zebrania przyznali tytuły Honorowego Członka Gwardii. Otrzymali je:
Dotychczasowy Prezes Klubu Pan Jerzy Karwecki
Zasłużony trener Pan Mieczysław Kubiak


Gwardia Zielona Góra