Czego uczymy w ramach projektu "Strzelanie dla Każdego".

Projekt „Strzelanie dla Każdego” jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”. Piąta już grupa uczestników, miała możliwość zapoznania się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, W części praktycznej uczymy m in. składania i rozkładania broni palnej, usuwania zacięć, czyszczenia i konserwacja broni. Ćwiczenia praktyczne obejumują techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie, wymiana magazynków w broni palnej.
strzelanie Zielona Góra Gwardia
strzelanie w Zielonej Górze
nauka strzelania w Zielonej Górze
gdzie strzelać w Zielonej Górze
jak dobrze strzelać Gwardia
techniki strzeleckie Gwardia
strzelnica Zielona Góra