Nowy termin Walnego Zebrania Delegatów ZKS Gwardia.

Z uwagi na zaostrzone przepisy dotyczące zgromadzeń, podyktowane zagrożeniem COVID19, decyzją Zarządu ZKS Gwardia Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Klubu zostało przeniesione na dzień 12 maja 2021r.

I termin godz. 17.00

II termin godz. 17.15