Kurs doskonalący pracowników ochrony 02 marca br.

Ośrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze organizuje cykliczne szkolenia doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z art. 38 b ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z 2015r poz. 1505 oraz 2016 poz. 65).
Przepis ten nakłada obowiązek przedłożenia co 5 lat właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego, którego zakres i tematyka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.
Ośrodek Szkoleniowy ZKS Gwardia przeprowadzi szkolenie doskonalące w systemie weekendowym - rozpoczęcie kursu  02.03.2019 r. sala nr 6.

Koszt szkolenia wynosi 400 zł od osoby.


Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie:
tel. 68-324-74-60, 68 325-50-57 lub 605-34-12-36.