Zmiana wysokości kosztów treningu - sekcja strzelecka.


UWAGA ZAWODNICY SEKCJI STRZELECKIEJ!!!

Uchwałą Zarządu Klubu ZKS Gwardia Nr 3/2018 z dnia 29.01.2018 r., od 1 marca 2018
wzrasta wysokość miesięcznej OPŁATY ZA TRENINGI:

* Osoby niepełnoletnie będą opłacały koszty treningu w wysokości 30 zł.
* Zawodnicy pełnoletni - 35 zł za trening.


Oprócz tego zawodnicy opłacają:

SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ:
- osoby niepełnoletnie – 10 zł.
- osoby pełnoletnie – 15 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.PREZES ZKS GWARDIA
/mgr Jerzy Karwecki/