Zarządzenie dotyczące opłaty wpisowej dla członków wspierających ZKS Gwardia.UWAGA - nowe zarządzenie dotyczące opłaty wpisowej (nr 1/2017 z dnia 24.04.2017 r.),

Deklarację członkowską należy składać z załączonym dowodem przelewu za opłatę wpisową.
Wysokość opłaty wpisowej pozostawiono bez zmian (300 złotych).