Przedłużenie licencji zawodniczej PZSS.W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procedury przedłużenia licencji zawodniczej PZSS seniorów, poniżej znajdują się informacje związane z wymaganą dokumentacją w ww. sprawie. Wszczęcie postępowania przedłużenia licencji szczegółowo określa  odpowiedni Regulamin PZSS - ZAPOZNAJ SIĘ

W komplecie dokumentów kierowanych do Prezesa ZKS Gwardia a składanych do sekretariatu Klubu, powinno się znalezć:
  1. Wypełniony  WNIOSEKPOBIERZ
  2. Udokumentowany udział (komunikaty z zawodów) we współzawodnictwie sportowym w roku 2016, w nie mniej niż 4 startach w dyscyplinie. Jeżeli zawodnik uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w więcej niż jednej dyscyplinie, dokumentuje dodatkowo nie mniej niż po 2 starty z tych dyscyplin.
  3. Potwierdzenie przelewu za opłatę na przedłużenie licencji, dokonanej na konto bankowe PZSS, w wysokości 50 zł.
  4. Oświadczenie, że na wnioskodawcę nie została nałożona kara przewidziana w § 12. Regulaminu ani też nie został pozbawiony licencji w związku z wykroczeniem, o którym mowa w § 13. ust.2. pkt2.  2-4 Regulaminu.

Zawodnicy chcący uzyskać rekomendację klubu, 
powinni mieć uregulowane płatności składek członkowskich ZKS Gwardia.