UWAGA!!! Zmiana wysokości opłaty wpisowej dla członków wspierających.

W dniu 30.03.2016r. uchwałą nr 7/2016 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów ZKS Gwardia, kierując się potrzebą większego własnego udziału członków wspierających w realizacji zadań statutowych wyznacza składkę miesięczną w wysokości 50 zł.
W dniu 17.03.2016 r., Zarząd ZKS Gwardia zmienił wysokość wpisowego, określonego uchwałą 12/2011 z dnia 20.09.2011 roku z 200 zł na 300 zł. Pozostała wysokość kosztów strzelania, pozostaje bez zmian.