Termin przeprowadzenia Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu

Zarząd Klubu wyznaczył termin przeprowadzenia Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu na dzień 29.03.2023 r. godz. 17.00 – I termin i 17.15. – II termin.