"Strzelanie dla Każdego" - pierwsi uczestnicy.

Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia" uczestniczy w realizacji projektu "Strzelanie dla Każdego", który jest realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”. Jesteśmy po pierwszych zajęciach teoretycznych oraz praktycznych.

Jeśli chcesz zapisać się do projektu, wejdź na stronę:ZAPISY

KOSZT: 0zł;
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?:
Projekt przeznaczony jest dla osób, które w dniu rozpoczęcia się projektu (czyli 1 lipca 2022 roku) miały ukończone 26 lat z wyjątkiem osób:
* będących członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
* będących członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
* posiadających pozwolenie na broń,
* posiadających patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
* posiadających dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,
* będących funkcjonariuszami służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,
* prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,
* posiadających uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa sportowego

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE TU: WIĘCEJ INFORMACJI

Relacja fotograficzna z pierwszych zajęć:

strzelnica zielona gora