ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Zielonogórski Klub Sportowy "Gwardia" w Zielonej Górze ul. Strzelecka 22, zaprasza do złożenia oferty na USUNIĘCIE AWARII w kotłowni gazowej w Budynku strzelnicy pneumatycznej w Zielonogórskim Klubie Sportowym Gwardia w Zielonej Górze - ul. Strzelecka 22.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USUNIĘCIE AWARII w Kotłowni gazowej w Budynku strzelnicy pneumatycznej w Zielonogórskim Klubie Sportowym Gwardia w Zielonej Górze.

Zakres robót:
  1. Demontaż skorodowanego kotła
  2. Zakup i montaż nowego kotła CA150 (produkcji ACV Belgia) -wymiana w miejsce skorodowanego kotła gazowego na nowy z podłączeniem do istniejącej instalacji instalacji oraz do istniejącego komina (wentylatorowy palnik gazowy Giersch kotła i instalacja gazowa pozostaje),
  3. Wymiana ciśnieniowego naczynia bezpieczeństwa, zaworu bezpieczeństwa, zaworów odcinających, odpowietrzników. (podłączenia pozostają bez zmian),
  4. Wymiana istniejących pomp obiegowych i cyrkulacyjnych oraz termometrów,
  5. Montaż automatyki SYR zabezpieczającej przed pracą kotła w przypadku braku wody,
  6. Próba szczelności instalacji kotłowni,
  7. Próba cieplna kotłowni i jej uruchomienie,
  8. Malowanie antykorozyjne rur stalowych,
  9. Izolacja cieplna rur,
  10. Inne wszelkie niezbędne prace wymagane dla skutecznego usunięcia awarii i przywrócenia do użytkowania kotłowni.

Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II: Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

Próby, odbiór prac i protokóły odbioru w obecności wyznaczonego kierownika budowy. Wszystkie zamontowane urządzenia, aparatura i osprzęt muszą mieć świadectwa/atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

UWAGA:
1. Zakres prac związanych z usunięciem awarii nie dotyczy instalacji c.w.u., która była niedawno wymieniana i jest sprawna
2. Dodatkowa automatyka kotłowni - istniejąca jest sprawna i nie jest przewidziana do wymiany.

Zapoznanie się z kotłownią - po umówieniu się z kierownikiem obiektu Janem Krasowskim tel. 605 281 245


TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10 września 2021r do godz. 15.00
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA , druk oferty - do pobrania w sekretariacie ZKS Gwardia
od poniedziałku do piątku, do godziny 13.00