Zmiana terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów.

Z uwagi na zaostrzone przepisy dotyczące zgromadzeń, podyktowane zagrożeniem  COVID19, decyzją Zarządu ZKS Gwardia Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Klubu zostało przeniesione na dzień 29 kwietnia 2021r.