Pracownicy kwalifikowani pracownicy ochrony!

Ustawa o ochronie osób i mienia nakłada obowiązek szkolenia doskonalącego (co 5 lat).
Jego brak skutkuje skreśleniem z listy Komendanta Wojewódzkiego Policji z listy pracowników ochrony fizycznej. ZKS Gwardia przeprowadzi kurs doskonalący w dniach 19-21.03.2021. Kontakt – tel. 605 341 236.
kurs doskonalący pracownika ochrony