Zmiana wysokości opłaty za treningi.

UWAGA ZAWODNICY SEKCJI STRZELECKIEJ !!!

Uchwałą Zarządu Klubu ZKS „Gwardia”
nr 11/2020 r. z dnia 29.12.2020 r.,
wzrasta wysokość miesięcznej OPŁATY ZA TRENINGI, która od 05.01.2021r wynosi:
• 40 zł. dla osoby niepełnoletniej
• 45 zł dla osób pełnoletnich

Oprócz tego zawodnicy opłacają:
SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ:
- osoby niepełnoletnie – 10 zł
- osoby pełnoletnie – 15 zł