Kurs na sędziego strzelectwa sportowego

W dniu 14 marca (sobota) w godzinach 9.00 – 17.00 na Sali wykładowej „Gwardii” odbędzie się kurs na sędziego strzelectwa sportowego. W kursie mogą uczestniczyć zawodnicy „Gwardii”, którzy mają ukończone 18 lat, lub zostaną pełnoletnie w 2020 roku i chcą uzyskać uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego. Odpłatność za kurs nie jest jeszcze ustalona, orientacyjna to około 100 złotych, ale zawodnicy Klubu będą mieli dodatkową zniżkę. Organizatorem kursu na sędziego jest Lubuski Związek Strzelectwa Sportowego.