menu

Regulamin

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCHZarząd Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia”, w dniu 14.04.2016 podjął Uchwałę nr 12/2016
o Zatwierdzeniu Regulaminu praw i obowiązków członków wspierających.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna która popiera cele statutowe Klubu która udziela wsparcia materialnego lub organizacyjnego i przyjęta w poczet członków decyzją zarządu Klubu.

2. Członek wspierający ma prawo do uczestnictwa w walnych zebraniach Klubu, bez prawa wyborczego czynnego i biernego z głosem doradczym.

3. Członek wspierający może otrzymać prawa członka zwyczajnego po uzyskaniu minimum 3 klasy sportowej i spełnieniu warunków określonych w statucie klubu rozdz. 3 art. 14 ust.2.

4. Członek wspierający musi być rekomendowany przez co najmniej jednego członka zwyczajnego klubu.

5. Członek wspierający działa na rzecz rozwoju Klubu, Przestrzega postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych a także realizacji Uchwał i Zarządzeń władz Klubu.

6. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.

7. Członek wspierający może się ubiegać o nadanie Licencji PZSS oraz Patentu Strzeleckiego po spełnieniu wymaganych warunków, po spełnieniu warunków PZSS.

8. Członek wspierający ma prawo do uczestnictwa w zawodach z broni i amunicji klubowej odpłatnie - SPRAWDZ CENNIKZASADY KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

Członkowie Klubu chcący korzystać ze strzelnicy „B” oraz ze strzelnicy 25m. krytej, w dniach i godzinach, kiedy nie funkcjonuje administracja Klubu, proszę się kontaktować pod nr tel.:

605-281-245
606-105-883

Wchodzący samodzielnie na strzelnicę musi posiadać do wglądu

  • legitymację członkowską klubu
  • pozwolenie na broń lub licencję zawodnika

Osoby nie posiadające tych dokumentów muszą ustalać wejście z prowadzącym strzelanie poprzez sekretariat Klubu.

Ponadto członkowie klubu mogą skorzystać ze strzelnicy w piątki w godz. 16.00-18.00 - prowadzący - Krzysztof Stefaniak.