menu

Przystąpienie do klubu
Jak przystąpić  ZKS  Gwardia?

Przystąpienie do Klubu następuje poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. Aby zostać naszym zawodnikiem pobierz znajdujący się poniżej formularz deklaracji, wypełnij i złóż w sekretariacie ZKS Gwardia, przy ul. Strzeleckiej 22, w godzinach od 8.00 - 15.30 (czynny od poniedziałku do piątku).Do pobrania - DEKLARACJA - CZŁONEK WSPIERAJĄCY.

Wypełniają osoby pełnoletnie, zainteresowane czynnym udziałem w sekcji sportowej. Członek wspierający może ubiegać się o patent strzelecki oraz licencję zawodniczą, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

PŁATNOŚCI:
Koszt miesięczny wynosi 50 zł - jest to opłata za składkę członkowską. Ponadto osoba ubiegająca się o członkostwo ponosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 300 zł.


Opłaty można regulować przelewem:

nr konta bankowego  39 1090 1535 0000 0000 5301 9236