menu

Przystąpienie do klubu
U W A G A    ZAWODNICY GRUPY POWSZECHNEJ!

W ślad za zmianami dotyczącymi obiegu dokumentów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia" informuje, że opłaty za wydanie pierwszej licencji zawodniczej a także za przedłużenie licencji na 2019 rok, należy kierować na konto bankowe ZKS Gwardia.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.
ZAPRASZAMY NA STRZELNICE ZKS 'GWARDIA'
Jak przystąpić  ZKS  Gwardia?

Przystąpienie do Klubu następuje poprzez złożenie deklaracji członkowskiej. Aby zostać naszym zawodnikiem pobierz znajdujący się poniżej formularz deklaracji, wypełnij i złóż w sekretariacie ZKS Gwardia, przy ul. Strzeleckiej 22, w godzinach od 8.00 - 15.30 (czynny od poniedziałku do piątku).Do pobrania - DEKLARACJA - CZŁONEK WSPIERAJĄCY.

Wypełniają osoby pełnoletnie, zainteresowane czynnym udziałem w sekcji sportowej. Członek wspierający może ubiegać się o patent strzelecki oraz licencję zawodniczą, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

PŁATNOŚCI:
Koszt miesięczny wynosi 50 zł - jest to opłata za składkę członkowską. Ponadto osoba ubiegająca się o członkostwo ponosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 300 zł.


Opłaty można regulować przelewem:

nr konta bankowego  39 1090 1535 0000 0000 5301 9236